Aprendendo O Nihongō (Idioma Japonês) Consulta Médica .

14189

APRENDENDO O NIHONGŌ (idioma japonês)

Como essa época do ano e comum as pessoas pegarem gripe mais fácil .

Aqui vai alguns sintomas de gripe .

Estou com febre – netsu ga aru 熱がある

Dor de cabeça – atama ga itai 頭が痛い

Dor de barriga – onaka ga itai お腹が痛い

Tontura – memai ga suru めまいがする

Mal estar – kibun ga warui 気分が悪い

Falta de ar – iki gurushii 息苦し

Falta de apetite – shokuyoku ga nai 食欲が無い

Fraqueza – yowai, darui 弱い、だるい

Tosse – seki 咳

Calafrio – samuke 寒け

Diarréia – geri o suru 下痢をする

Náusea – mune ga mukamuka suru, haki dashitai 胸がむかむかする、吐き出したい

Prisão de ventre – benpi shiteiru 便秘している

Dor no estômago – i ga itai 胃が痛い

Dor no peito – mune ga kurushii 胸が苦しい

Dor de garganta – nodo ga itai 喉が痛

Algumas perguntas que o medico pode fazer ao chegar na clinica . Desde quando sente dor na garganta ? Itsu kara nodo no itami arimasuka ? いつから、喉の痛みありますか?

Começou hoje de manhã . Kyou no asa kara hajimarimashita 今日の朝から始まりました.

Desde ontem doi a minha garganta . Kinou kara nodo ni itami arimasu . 昨日から喉の痛みあります .

A uma semana ja sinto esses sintomas . Senshu kara kono shoujyou ga hajimarimashita 先週からこの症状があります.

Desde quando tem febre ? Netsu wa itsu kara arimasuka . Tem tosse ? Seki komimasuka ? 咳き込みますか?

Tem dor no peito ? Mune ni itami arimasuka ? 胸に痛みありますか?

Tem dor no ouvido ? Mimi ni itami arimasuka ? 耳に痛みありますか?

Tem dor de cabeca ? Atama itai ? 頭 痛い?

Tem dor na barriga ? Onaka ni itami arimasuka ? お腹に痛みありますか?

Tem diarreia ? Geri arimasuka ? 下痢ありますか?

Você vomitou hoje ? Kyou hakimashita ?今日吐きました?

Tomou algum tipo de medicamento ? Kusuri nanka nomimashitaka ? 薬なんか、飲みましたか?

A que horas tomou ? Nanji ni nomimashita ? 何時に飲みました?

Qual remedio tomou ? Okusuri nani nomimashita ? お薬何飲みました?

Sabe o nome do remedio ? Okusuri no namae wakarimasuka ? お薬の名前分かりますか?

Quantas vezes usou ? Nankai tsukaimashita ? 何回使いました?

Você tem a caderneta de Remedio ? oKusuritetyou arimasuka? お薬手帳ありますか?

Eu tenho a caderneta de Remedio . Okusuritetyou mottemasu. お薬手帳持ってます。

Você toma algum remédio de outro hospital ou de algum tratamento ?Hokano byouin de moratta kusuriwo nondeimasu? Mata wa Kusuri de tiryou shiteimasuka?

 

12498959_216441198688923_966991844_n (1) 12463899_216441205355589_826504978_n (1)

 

Por Thalita Cabral Compartilhado

Global Japão Atualidades e Oportunidades em Foco